Logo Theater Den Enghel Bergen op Zoom

Introducerend ondernemingsplan

 

Binnen dit document worden de huidige missie, visie en doelstellingen weergeven. Tevens wordt er binnen dit document ook alvast, exploratief, gekeken naar de positionering, strategie en het uiteindelijke verdienmodel van Theater Den Enghel. Dit document is samengesteld om de lezer een beeld te geven wat de onderneming wil bereiken, maar ook met welke waarden en beweegredenen toekomstige ideeën strategieën uitgevoerd zullen worden.

 

Missie

Tekstueel wordt de missie van stichting theater Den Enghel als volgt weergeven;

 

'Theater Den Enghel is opgericht om aan de vraag te voldoen wat betreft het theater- en muziekaanbod van kleinschalig theater, muziek- en kleinkunst in de gemeente Bergen op Zoom en omgeving.'

 

Visie

Tekstueel wordt de visie van stichting theater Den Enghel als volgt weergeven;

 

´Wij streven naar voorstellingen met ‘extra applaus’ in een kwalitatief professioneel theater. Net dat stukje meer en beter. Het gevoel van ‘thuis te zijn en onder elkaar’ moet dit versterken. Geen grote namen, maar performers en theatermakers met lef, eigen identiteit en klasse. Altijd streven naar een perfect en leuk avondje uit.'

 

Doelstellingen

Initiële doelstellingen stichting theater Den Enghel;

 

- Herkenbaar maandelijks (wekelijks) programma, vaste week

- Voldoen aan de wensen van de bezoekers, cultuur minnend Bergen op Zoom.

- Op commerciële basis bestaansrecht verwerven.

- Om te vergelijken: NPO met RTL of Gesubsidieerde producties met producties van bijvoorbeeld Albert Verlinden of John de Mol.

 

Onze ambities zijn: verder reiken dan het huidige aanbod en een vaste plaats en waarde verkrijgen in het cultuuraanbod van Bergen op Zoom en de regio (gemeente: Steenbergen, Woensdrecht, Tholen en Reimerswaal)
 

Kernwaarden/bestaansrecht missie en visie

 

Gezien de aard van het product, de maatregelen rondom een nieuwe samenleving en het gevoel wat zowel de ondernemers als de potentiële doelgroep(en) delen, m.b.t. theater, worden kernwaarden van de missie en visie hieronder toegelicht;

 

Onderstaande informatie wordt in latere stadia, lees positionerings-bepaling, strategiebepaling en uitvoering, geïntegreerd.


 

Kernwaarden missie

Wij zijn een dynamische, ervaren en creatieve groep mensen die kleinkunst, kleintheater en muziek een warm hart toedraagt en wil voorzien in deze behoefte.

 

Momenteel is er weinig tot geen aanbod van kleinschalig theater en muziek. Schouwburg De Maagd bedient ruimschoots de grotere producties. Gebouw-T bedient specifiek de Popmuziek.

 

Ook, en juist nu in deze coronatijd is er ruimte en noodzaak voor kleinschalige voorstellingen ‘corona-proof’.

 

Kernbegrippen van onze insteek in het aanbod, zullen zijn: vernieuwend, jong, kansrijk, getalenteerd, kunstzinnig en eigentijds. Daarbij willen we ook een podium bieden aan plaatselijke en regionale muziek- en theatergroepen.

 

Wij willen, op termijn, eenmaal per week een voorstelling aanbieden in Theater Den Enghel.

Hiermee denken we in een behoefte te zullen voorzien.

 

Onze doelgroep is de theaterliefhebber in het algemeen, maar ook degene die zich in een kleinere setting happy-er voelt. Men zit er met de neus bovenop en kan de artiest bijna aanraken.

De bezoekers zijn van alle gezindten, leeftijden, etniciteit, mannen en vrouwen.

 

Zoals in de visie weergeven streven wij naar voorstellingen met ‘extra applaus’. Net dat stukje meer en beter. Het gevoel van ‘thuis te zijn en onder elkaar’ moet dit versterken. Geen grote namen, maar performers met lef, eigen identiteit en klasse. Altijd streven naar een perfect en leuk avondje uit.

 

Deze manier van toneelaanbod bevredigd de behoefte aan kleinkunst in Bergen op Zoom en zijn regio. Er is veel behoefte aan kleinkunst in Bergen op Zoom. Zeker nu in deze coronatijd zal men kleinschaligheid weten te waarderen. Het grootschalige theater- en muziekaanbod is met de corona maatregelen drastisch verkleind en misschien wel voorlopig verdwenen.Kernwaarden Visie

De visie van stichting theater Den Enghel wordt geïllustreerd door de volgende 4 sub-waarden;

 

 • Voorzien in de behoefte van kleinschalig theateraanbod en werken aan een herkenbaar programma voor nu en in de toekomst. Dit op commerciële basis, met een vaste groep sponsoren, bezoekers en subsidiënten.
 • Promotie van kleinkunst theater, luistermuziek, stand-up comedians, jazz- en popmuziek, klassieke ensembles, try-outs van grote namen, mixed programs en previews.
 • Cultuur hoeft niet persé een overheidstaak, gemeentelijke taak te zijn. Door onze opzet willen we laten we zien dat, op commerciële basis, cultuur recht van spreken heeft en een economische factor is, waarin mensen hun bestaansrecht verdienen.
 • De gedachte en aanpak van vrije producenten uit het culturele veld zijn vrijer, gedurfder en risicovoller te noemen.

 
Strategie

 

Zoals eerder genoemd worden bovenstaande gegevens geïntegreerd in het verdere verloop van stichting theater Den Enghel. Om hier nu een concrete betekenis aan te geven, m.b.t. mogelijkheden voor realisatie van de strategie, worden onderstaande kernbegrippen samengesteld.

 

Strategie

Om geluid te geven aan zowel onze missie/visie én bovenstaande te realiseren zullen we binnen het uitvoeren van de strategie, en diens onderdelen, moeten voldoen aan de volgende kernbegrippen;

 

 • Eigenzinnig, uniek, herkenbaar programma. Artiesten die wat te melden hebben programmeren.
 • Promotie en Reclamevormgeving die prikkelt en aanzet tot bezoek
 • Verkrijgen van sponsors met naam en faam
 • Ambassadeurs met naam en faam
 • Samenstellen van sponsorpakketten.
 • Werving van toonaangevende toneelverenigingen, muziekensembles en artiesten
 • Herkenbaarheid in communicatiemiddelen. Huisstijl, aankleding, kleurgebruik zaal.
 • Zelf organiseren van thema middagen en/of avonden
 • Gebruik maken van, benaderen en inschakelen van de lokale media.
 • Zorgdragen voor goede verstandhouding met Bergse ondernemingen, horeca, politiek en gemeente.